உளவியல்-அறிமுகம் (Introduction-Psychology)

வணக்கம். இப்பதிவானது உளவியல் பற்றி ஒரு பொதுவான கட்டமைப்பை பற்றி மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க உதவும்.

உளவியல் என்பது மனம் மற்றும் நடத்தை அல்லது ஒருவரது குண நலன்கள் பற்றிய அறிவியல் ஆய்வு ஆகும்.

தனித்தனியாகவும் குழுக்களாகவும் மக்கள் எவ்வாறு சிந்திக்கிறார்கள், உணர்கிறார்கள் மற்றும் செயல்படுகிறார்கள் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள இது முயல்கிறது. 

ஆராய்ச்சி, கவனிப்பு மற்றும் பரிசோதனை (Assessment and observation) மூலம் உளவியலாளர்கள் மனித அறிவாற்றல், உணர்ச்சி, உந்துதல், ஆளுமை, வளர்ச்சி மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தின் பல்வேறு அம்சங்களை ஆராய்கின்றனர்.

  • மனநலக் கோளாறுகளைக் கண்டறிந்து சிகிச்சையளிப்பதில் கவனம் செலுத்தும் மருத்துவ உளவியல் (Clinical Psychology )உட்பட பரந்த அளவிலான துணைப் பிரிவுகளை உளவியல் உள்ளடக்கியது;
  • புலனுணர்வு (sensation), நினைவாற்றல்(Memory) மற்றும் முடிவெடுத்தல் (Decision Making ) போன்ற மன செயல்முறைகளை ஆராயும் அறிவாற்றல் உளவியல் (Cognitive Psychology);
  • தனிநபர்கள் மற்றவர்களால் மற்றும் அவர்களின் சமூக சூழலால் எவ்வாறு பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை ஆராயும் சமூக உளவியல் (Social Psychology);
  • வளர்ச்சி உளவியல் (Developmental Psychology), இது மனித வளர்ச்சி மற்றும் வாழ்நாள் முழுவதும் மாற்றத்தை ஆய்வு செய்கிறது;

இதனை தவிர மேலும் பல உட்பிரிகளை கொண்டு வளரும் துறையாக உளவியல் உள்ளது.

உளவியல் மனித நடத்தை மற்றும் மன செயல்முறைகள் பற்றிய நமது புரிதலை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, மேலும் தனிப்பட்ட மற்றும் சமூக நல்வாழ்வை மேம்படுத்த இந்த அறிவைப் பயன்படுத்துகிறது. புதிய ஆராய்ச்சி மற்றும் தொழில்நுட்பங்கள் வெளிவரும்போது இது ஒரு மாறுபட்ட மற்றும் ஆற்றல்மிக்க துறையாகும்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Awaking Minds